ASPEKT ANALIZY

Istnieje..też. zupełnie praktyczny aspekt analizy celów organizacji socjalistycznych i kapitalistycznych, zwłaszcza w sferze ewentualnego korzystania, z, do- ‚ świadczeń funkcjonowania organizacji kapitalistycz­nych. Obfitość literatury zł tej dziedziny;i.powszechne czerpanie z niej przez teoretyków i praktyków zarzą­dzania skłania do pilnego poszukiwania takich-narzę­dzi analizy, które pozwolą uniknąć ewentualnych nie­porozumień. Podobnie jak to ma miejsce u nas, większość teoretyków zarządzania .w krajach kapitalistycznych po­dejmuje próby zajęcia jakiejś postawy w dziedzinie ro­zumienia i formułowania celów organizacji gospodar­czych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)