BADANA RZECZYWISTOŚĆ

W rezultacie badana rzeczywistość okazuje się cał­kowicie heterogeniczna. Dodatkowy na to przykład przyniesie kolejny podrozdział, w którym posługując się rezultatami ankiet przeprowadzonych w byłym Instytucie Badania Opinii Publicznej (Instituto de Opinión Publica), dziś Centrum Badań Socjologicz- nych (Centro de Investigaciones Sociológicas), przeana­lizujemy problem ponownie, tym razem na przykła­dzie Hiszpanii.Cuatro idiomas para un Estado („Cztery języki dla jednego państwa”) — tak zatytułował swą cenną pra­cę R. LI. Ninyoles to jest właśnie ten problem, któ­ry opiszemy tutaj w całej jego złożoności, aczkolwiek ze względu na sposób, w jaki przeprowadzone zostały wspomniane wyżej ankiety, będziemy musieli opraco­wać dane dla sześciu różnych sposobów mówienia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)