BARDZO CZĘSTO

Bardzo często natomiast pomijane są dwa następne czynniki. Drugi czynnik, doskonalenia planowania i zarzą­dzania gospodarką wiąże się bezpośrednio z rywalizacją socjalizmu z kapitalizmem. Rywalizacja ideologiczna jest jednym z dominujących składników, istniejącej sy­tuacji międzynarodowej. Nasze, poczynania i sprawność . w planowaniu i zarządzaniu są nieustannie obserwowa­ne zarówno przez sympatyków, jak .i nieprzejednanych ‚ wrogów. Pokazując umiejętność planowania i zarządza­nia oraz jego wyższość w porównaniu z praktyką krajów kapitalistycznych, „zdobywamy nowe pozycje nie tylko w społeczeństwach kapitalistycznych, ale dajemy atrak­cyjne wzory do naśladowania społeczeństwom rozwija­jącym się, poszukującym dróg rozwoju.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)