BEZPOŚREDNI UDZIAŁ

Sytuacja taka skłania do uznania doskonalenia . kadr kierowniczych za jeden z najistotniejszych proble­mów wymagających rychłego rozwiązania, również ze względu na rolę tej kadry w usprawnianiu zarządzania. Rozwiązanie tego problemu wymaga oczywiście zasad­niczego udziału instancji partyjnych, zwłaszcza w dzie­dzinie oceny i rotacji kadry kierowniczej oraz trafnego określenia roli kierowników poszczególnych ogniw i szczebli aparatu zarządzania. Są to kluczowe zagad­nienia doskonalenia kadr kierowniczych i powinny po­zostawać pod całkowitą kontrolą partii. Bezpośredni udział i kontrola partii powinny także skutecznie prze­ciwdziałać ewentualnym tendencjom do kształtowania typu kierownika „technokraty” i sprzyjać .kreowaniu wzoru osobowego  kierownika, będącego nowoczesnym oficerem socjalizmu, zbrojnym w ideologię komunizmu i niezbędne wiadomości oraz umiejętności w zakresie kierowania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)