BEZPOŚREDNIA PRZYCZYNA

Dodać trzeba, że sam. system bezpośrednio przyczynia się do rozwiązywania : tych ; problemów,; niewątpliwie ‚ wymaga on. jędnak dodatkowego wsparcia decyzjami bezpośrednimi.  Skoncentrowanie nowego systemu ekonomiczno- -finansowego na bodźcach materialnego zainteresowania powinno bezpośrednio. przyczynić się do wyzwolenia’ wewnętrznych rezerw gospodarności i przynieść gospo­darce znaczne efekty. Praktyka wydaje się potwierdzać ten pogląd. Nie należy jednak zapominać, że chodzi tu nie tylko o wyzwolenie. rezerw ekonomicznych, lecz również o podstawowe czynniki kształtujące-postawy  ludzi.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)