CEL: ZACHOWAĆ JĘZYK

Samo stwierdzenie, że pragnie się zachować ję­zyk — to za mało. Trzeba znać czynniki, które mogą wspomagać lub utrudniać realizację tego pragnienia. Dlatego zdziwiłem się, znalazłszy pośród referatów przygotowywanych na III Zjazd Partii Socjalistycznej Kraju Walenckiego jeden poświęcony kulturze, w któ­rym mówi się między innymi (zaznaczam, że nie wiem, jakie były tego konsekwencje):Walencki, nasz specyficzny wariant językowy, który po­dzielamy z takimi między innymi społecznościami, jak Ka­talonia i Baleary, i który aktualnie uznaje się za język kataloński, jest cząstką szczególnie wartościową naszego dziedzictwa kulturowego. Gwarancja jego przetrwania ści­śle wiąże się z pilnym i koniecznym procesem normalizacji jego używania i nauczania.Dalej, odnośnie do polityki językowej, było powiedzia­ne: XXIX Zjazd PSOE w swojej rezolucji poświęconej niniej­szemu problemowi bierze pod uwagę potrzebę wskazania pewnych podstawowych kryteriów polityki językowej, któ­re przyczynią się do odrodzenia i wzmocnienia różnych ję­zyków na terenie Hiszpanii. A to dlatego, żeby z całym poszanowaniem, tolerancją i całkowitym zrozumieniem roz­wiązać problem językowy, w którym zawarł się w pewien sposób odwieczny konflikt między centrum a peryferią na­szego państwa.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)