CODZIENNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI

Ankietowani uczniowie w ogóle nie zastanawiali się nad państwem. Myśleli o swoich własnych codziennych wspólzależnościach, gdy przyznawali pierwszeństwo ka- styli jakiemu, o swojej wtórnej socjalizacji, w której — ich zdaniem — niezbędna jest znajomość zapoteckiego, możliwości emigrowania do Stanów Zjednoczo­nych, z którymi Meksyk sąsiaduje na północy, w czym angielski bynajmniej nie zaszkodzi. Do tego rozdźwięku między interesami państwa a interesami jego miesz­kańców, albo raczej między Centrum a Peryferią, jesz­cze powrócimy.Na razie pozostaje mi tylko przedstawić tę sprawę w aspekcie uzupełniającym ją z punktu widzenia pań­stwa: w aspekcie stosunków międzynarodowych. Uważam jednak za bezcelowe poświęcać jej zbyt wiele miejsca, jako że doskonale wiadomo, iż każde państwo odczuwa potrzebę słyszenia i rozumienia tego, o czym się mówi na arenie międzynarodowej, oraz szukania zwyczajowych kanałów komunikacji językowej z roz­mówcami z innych krajów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)