DLA OMAWIANEGO PROBLEMU

Zostało zatem potwierdzone, że „ludzie Peryferii osiągają czasami przewagę nad Centrum [… Na przy­kład] Baskowie i Katalończycy, ponieważ w ich regio­nach przemysł hiszpański zakorzenił się najsilniej. W takich przypadkach widzialne znaki i cechy kultu­rowe służą bardziej obronie interesów grup peryfe­ryjnych niż zaznaczeniu wykorzystywania.” Wprowadźmy teraz dwa języki. Można by wprowa­dzić ich więcej, ale w tej chwili interesuje nas analiza możliwego zachowania się Peryferii.Dla omawianego przez nas problemu dwa przypadki nie mają znaczenia: kiedy wszystkie rubryki mają je­den wspólny język, to pierwszy z nich. Wszystkie po­zostałe możliwe przedstawia poniższa tabelka, w któ­rej pojawiają się rubryki z tabelki poprzedniej w za­leżności od używanego w każdym przypadku jednego z dwóch języków: języka A i języka B.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)