DOSKONALENIE KADR

Metody doskonalenia kadr dotyczą kształtowania wiadomości,-umiejętności i postaw ludzi uczestniczą­cych w organizacji:. Szczególne miejsce zajmują tu me­tody. szkolenia kadr kierowniczych. Wydaje się, :że za­stosowanie najlepszych metod i technik usprawniania zarządzania nie przyniesie w, praktyce rezultatów, jeśli nie będzie*oparte ńa dobrze zorganizowanym i efektyw­nym doskonaleniu kadry kierowniczej organizacji gos­podarczych Problematyka z. tym. związana zasługuje ńa szersze ^omówienie.   W działaniach usprawniających zarządzanie orga- . nizacjami gospodarczymi doskonalenie ich kadry kie­rowniczej wydaje się mieć zasadnicze znaczenie. „Kadra kierownicza jest głównym składnikiem systemu zarzą­dzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)