DRUGA GRUPA CZYNNOŚCI

Druga grupa czynności obejmuje, między innymi, ciągłą analizę’ istniejącej sytuacji techniczno-organiza­cyjnej! i ekonomicznej branży, prowadzenie prac pro­gnostycznych,! formułowanie’propozycji-rozwojowych(strategii  rozwoju) oraz , opracowywanie^ i wdrażanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i metod lub technik zarządzania,,sprzyjających realizacji systemo­wych celów całości organizacji gospodarczej. .Pomiędzy funkcjami operatywnymi a funkcjami rozwojowymi zachodzie bardzo silna konkurencyjna zależność. Im więcej czasu poświęca się realizacji funkcji operatywnych,, tym mniej, go pozostaje; na wykonywa­nie funkcji rozwojowych i odwrotnie. Chodzi więc o    znalezienie i zachowanie właściwej równowagi po­między funkcjami rozwojowymi a operatywnymi.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)