DWA ASPEKTY

Wydaje się .więc, że rola wielkich organizacji gos­podarczych’^ usprawnianiu zarządzania,.ma przynaj­mniej dwa aspekty:  ) opracowywanie i przedstawianie uzasadnionych propozycji’zmian tych elementów systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową,’które z punktu wi­dzenia organizacji gospodarczej uniemożliwiają lub ograniczają sprawne jej funkcjonowanie,  eliminowanie wszelkich zjawisk patologicznych oraz przygotowywanie takich propozycji zmian, któ­rych wdrożenie leży w sferze istniejących kompetencji kierownictwa organizacji gospodarczej.  Zasadniczy’ wpływ systemu planowania i zarzą-r dzania gospodarką narodową na sprawność zarządzania wielką organizacją gospodarczą-nie zmniejsza znacze­nia działań podejmowanych w tych organizacjach w za­kresie usprawniania -zarządzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)