GŁÓWNY ELEMENT ZMIAN

Głównym elementem wdrażanych zmian jest tzw. dwukryteriowy system oceny funkcjonowania organi­zacji gospodarczych. Wykorzystuje on kategorię pro­dukcji dodanej i zysku do rozliczania wielkiej organi­zacji :gospodarczej przed, społeczeństwem i podstawę określania należnych jej środków na realizację celów i zadań oraz środków do podziału między załogę i kie­rownictwo. Dwukryteriowy.- system – oceny uzupełnia, wiele rozwiązań cząstkowych, zapewniających skutecz­ność jego oddziaływania w praktyce. W procesie doskonalenia planowania i zarządza­nia istotną rolę odgrywa także tuybćr właściwego sposobu wdrażania zaprojektowanych zmian (faza trzecia). 73 W, nowym-systemie ekonomiczno-finansowym przyjęto strategię stopniowego upowszechniania, stosując meto­dę jednostekinicjujących.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)