HIERARCHIE JĘZYKOWE

Znajdziemy tutaj dodatkową przyczynę dążenia elit do przyjęcia języka swego Centrum. Do tej pory mó­wiliśmy o elitach w sensie psychologicznym (identyfi­kacja z najeźdźcą jako mechanizm obronny — na przykład) albo psychospołecznym (grupa pożądanej przynależności). Teraz poznamy elity o charakterze po­litycznym; z jednej strony spełniają one lepiej swe zadanie służenia za przyczółek Centrum, z drugiei — odsuwają swą Peryferię od dostępu do informacji na­pływających z Centrum.Językowy ideał niektórych peryferyjnych nacjona­listów wydaje się następujący: zarezerwować język imperium dla elity, która w ten sposób mogłaby opa­nować dopływ informacji kulturalnych, technologicz­nych i naukowych; zarezerwować sobie język pań­stwowy, podzielając go jednak — co prawda w nie­wielkim stopniu – z peryferią; w końcu narzucić jej język lokalny» w taki sposób, żeby mieszkańcy nie mieli żadnego dostępu do imperialnego Centrum.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)