INDYWIDUALNE CELE

W, praktyce bowiem/ oprócz celów systemowych^ h niezwykle ważną rolę odgrywają indywidualne cele , ludzi zatrudnionych w organizacji gospodarczej.’ Chodzi’ tu zwłaszcza o ludzi spełniających zasadniczą rolę w procesie’ przygotowywania i podejmowania decyzji, a więc najsilniej’kształtujących rzeczywisty przebieg funkcjonowania organizacji. Jest to kadra kierownicza i aktyw społeczno-polityczny, a przede wszystkim ta grupa, która przygotowuje i podejmuje decyzje kluczo­we (strategiczne). Indywidualne cele ludzi zatrudnionych w orga- . nizacji gospodarczej są daleko trudniejsze do zidenty­fikowania niż cele systemowe.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)