INNY PUNKT WIDZENIA

Inny punkt „widzenia przyjmują specjaliści pro­wadzący , badania wielkich organizacji – gospodarczych skoncentrowane w obszarze „strategia-struktura’\ Wy-. różniają oni trzy podstawowe stadia’ rozwoju organi* zacji, które można – nazwać trzema stopniami dywer­syfikacji działalności organizacji gospodarczych. Pierw­sze stadium kończy się wraz z chwilą objęcia produkcją pełnej listy wyrobów jednej branży. Organizacja prze­chodzi do drugiego stadium rozwoju. W trzecim stadium produkcja, obejmuje wyroby wielu branż, często wza-( jemnie nie powiązanych. Zmiana strategii produkcji pociąga za sobą potrzebę dokonywania zmian w struk­turze organizacji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)