INSTRUMENT POŚREDNICZĄCY

Reasumując to wszystko, co zostało dotąd powie­dziane, możemy stwierdzić, że język jest instrumen­tem pośredniczącym między solidarnością mechanicz­ną a organiczną, między więzami krwi a więzami ugo­dy, między Gemeinschaft a Gesellschaft, który rozwią­zuje sprzeczności społeczne we wspólnych umowach. Z drugiej strony różnice kulturowe między językami pozwalają umieścić w nawiasie strukturalne różnice między kodami. Wszystko to dzięki podwójnej funkcji języka: instrumentalnej i ekspresywnej, która winna odpowiadać — choć zwykle tak się nie dzieje — po­dwójnemu celowi, tj. wolności i tożsamości jakiejkol­wiek polityki językowej. Jak powiedziałem — nie za­wsze tak jest.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)