INTEGRACJA

Jeżeli, jak powiedziałem, komunikacja językowa łą­czy się z funkcją instrumentalną języka, to integra­cja musi się łączyć z jego funkcją ekspresywną. Pro­blem ten pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy w społe­czeństwie dominuje heterogeniczność lub / i kiedy za­znacza się zróżnicowanie społeczne. Jeśli konflikt roz­szerza się, „wówczas zachodzi potrzeba znalezienia przywódcy moralnego i autorytetów moralnych, którą to kategorię osób zgodnie z tradycją daje narodowi in­teligencja. Szybkie tempo zmiany wymagać będzie istnienia kategorii «strażników» tych wartości, które w kulturze narodowej pozostają gwarancją tożsamości na­rodowej dla społeczeństwa w okresie zmiany.”  Tekst powyższy dotyczy Polski i — jak można się domyślać — niewiele ma wspólnego z językiem, zważywszy na to, iż dla tego społeczeństwa charakterystyczna jest jedno- języczność. Sprowadza on natomiast problem integra­cji na jej najbardziej właściwą płaszczyznę: ideolo­gię.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)