ISTOTA I STRUKTURA DOSKONALENIA

Ich bezpośredni wpływ na działa­nia usprawniające wyniaga dodatkowych wyjaśnień. Pierwszy czynnik’ obejmuje podstawowe prawa rozwoju społeczeństwa gospodarującego. Prawa te, sformułowane w marksowskiej , teorii systemów społecz-, , nych, opisują obiektywne zależności między głównymi elementami systemu społeczeństwa i tłumaczą potrzebę ciągłego doskonalenia planowania i zarządzania gospo­darką narodową. W prowadzonych tu rozważaniach wy­różniono trzy elementy systemu społeczeństwa,’obej­mujące kolejno: ludzi, bazę materialno-techniczną oraz -system planowania’i zarządzania. Nieustanny rozwój -7 sił. wytwórczych pociąga za sobą potrzebę dostosowy­wania do ich poziomu systemu planowania i zarządza­nia..

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)