JĘZYK A PAŃSTWO

Nie można generalizować tego problemu. Należy prze­de wszystkim wyróżnić poszczególne przypadki, tak aby uniknąć pomieszania tego, co w danym przykła- dzie jest specyficzne czy jedynie anegdotyczne, z pro­blemami fundamentalnymi i podstawowymi, które w teorii przynajmniej — powinny sprawić najwięcej kłopotu. Mogę dodać, że z mego punktu widzenia była- by to komunikacja językowa oraz integracja.Z drugiej strony właśnie wokół nich czyni się naj­więcej wrzawy, szczególnie w sytuacji hiszpańskiej. Dlatego tez nie z obawy, ale z poczucia odpowie­dzialności — spróbuję potraktować oba te problemy z możliwie największym obiektywizmem. W ten sam zresztą sposób chcę przedstawić w rozdziale nastę­pnym sprawę polityki językowej; pytanie o przyczyny zostanie postawione .

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)