JĘZYK JAKO INSTRUMENT

Wszystkie prace na temat relacji między językiem a nacjonalizmem są już klasyczne, a być może do­brym przykładem byłby tutaj Quebec. Partia Quebecu przyjęła, że podstawą narodu oraz państwa jest kul­tura, rozwijanie bowiem kultury (i języka) z jednej strony zakłada minimalizowanie braku państwa naro­dowego, z drugiej zaś może być narzędziem jego two­rzenia od chwili, gdy państwo stanie się tworem na­rodu. Ale i tutaj nie wszystkie sytuacje są identyczne Dobrze to ilustrują przykłady pewnych form nacjona­lizmu katalońskiego i baskijskiego. Dla niektórych nacjonalistów katalońskich podstawowym problemem jest tożsamość, tę zaś osiąga się za sprawą języka.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)