JĘZYK WIĘKSZOŚCI

W świecie całkowicie egalitarnym liczba języków w każdym czasopiśmie byłaby taka sama lub — jeśli ktoś chce – proporcjonalna do liczby mówiących da­nym językiem. Tak oczywiście nie jest. Pozycje biblio­graficzne w języku angielskim dominują nad pozosta­łymi i jest ich coraz więcej. Poza tym, jeśli chodzi o   przekłady, to rzeczą normalną jest tłumaczyć na język zdominowany, a nie z niego. Na arenie świa­towej angielski (a zaraz za nim francuski) istotnie do­minują jako język oryginału.Przyczyną tego, że język imperium staje się powoli językiem większości, jest proces zmierzający do kon­wergencji elit światowych. Centra — zarówno centra Centrum, jak i Peryferii — dążą do przyjęcia angiel­skiego jako swego własnego języka, to znaczy jako języka władzy imperium. 

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)