KADRY KIEROWNICZE

Kadry kierownicze ~ i.zarządy wielkicłi organizacji gospodarczych powinny z jednej! strony inspirować naczelne i centralne, organa zarządzania do ciągłego, wynikającego z rzeczywistych potrzeb,, doskonalenia systemu f pianowania i zarządza­nia gospodarką narodową,. z drugiej natomiast — przy-r gotowywać i wdrażać te konieczne, zmiany, które nie. są sprzeczne z obowiązującym systemem, a mogą się przy­czynić do podniesienia sprawności funkcjonowania. W działaniach usprawniających,,. inicjowanych i-prowadzonych w niektórych wielkich organizacjach ; gospodarczych, napotyka się bardzo duże trudności me- . todologiczne* U ich podstaw leży rzeczywista.złożoność, ‚ problematyki zarządzania* organizacjami gospodarczymi oraz zbyt skromne jeszcze doświadczenia.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)