KATEGORIE WYBORU

Nie będzie rozumować w kategoriach wyrobu_ (co obecnie dominuje), lecz w kategoriach obszaru zaspo­kajanych potrzeb, w którym występują ciągłe ilościowe i jakościowe zmiany.Poprawne sformułowanie systemowych celów or- . ganizacji gospodarczych ma istotne znaczenie w prak­tyce, planowania i zarządzania gospodarką narodową. Potrzebne są w tej dziedzinie dalsze pogłębione analizy i poszukiwania sformułowań jak najbardziej komuni­katywnych.Propozycja sformułowania systemowych celów or­ganizacji gospodarczej jest przedstawiona z punktu widzenia całości systemu gospodarki społeczeństwa, a wl związku z tym nie wyczerpuje całości zagadnienia^ ce­lów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)