KIEROWNICY KOMÓREK GOSPODARCZYCH

  • Kierownicy komórek funkcjonalnych organizacji są zo­bowiązani do udzielania grupie realizującej projekt po­mocy w zakresie przedmiotu swojej-działalności. Kie­rownicy tych komórek odpowiadają również za jakość . pracy swoich pracowników’ oddelegowanych do- reali­zacji projektu oraz za wszelkie sprawy związane z ich karierą zawodową: Utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy projektami a układem funkcjonalnym należy do naczelnego kierownictwa organizacji.’Jest to zazwy­czaj łatwiejsze,’gdy grupy projektowe nie są zbyt licz­ne. Koncepcja organizacji matrycowej jest często wykorzystywana w praktyce wielkich organizacji^ gospo­darczych ludzie pracują wydajniej, jeśli znają konkretne zada­nia przydzielone im do realizacji.
Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)