KIEROWNICY NIŻSZEGO SZCZEBLA

Kierownicy niższego szczebla przydzielają usta­lone w drugim etapie zadania swoim podwładnym pra­cownikom. W etapie .tym/następuje .również porozu­mienie pomiędzy, poszczególnymi pracownikami a ich kierownikiem’ w  sprawie . istoty, zadań do wykonania i sposobów ich realizacji.Następuje- tu przegląd uzyskiwanych wyni­ków; oraz ustalanie przyczyn. ewentualnych odchyleń. W . przeglądach udział .biorą, uczestnicy .wszystkich trzech etapów. Starają-się oni określić sposoby elimi-. nowania przyczyn stwierdzonych odchyleń lub — jeśli to konieczne —zmienić,wcześniej ..ustalone zadania.Koncepcja doskonalenia organizacji wiąże się z za­rządzaniem, przez ustalanie, celów.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)