KIERUNKI DZIAŁAŃ

Doskonalenie planowania i zarządzania gospodarką na­rodową oraz usprawnianie zarządzania wewnątrz wiel­kich organizacji gospodarczych stanowią jakby dwie różne strony tej samej monety. Działania te jednoczy wspólny cel, którym jest doprowadzanie do całkowitej zgodności zarządzania na różnych szczeblach i w róż­nych ogniwach gospodarki z wymaganiami istniejącego poziomu rozwoju sił wytwórczych społeczeństwa, rywa­lizacji ideologicznej oraz sytuacji politycznej i‘gospo­darczej. W działaniach usprawniających chodzi* więc przede wszystkim o dialog i kooperację pomiędzy ludź­mi odpowiedzialnymi za doskonalenie planowania i za rządzania oraz usprawnianie zarządzania wewnątrz or­ganizacji gospodarczych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)