KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Próbowałem zarysować problem polityczno-językowy państw za pomocą czterech zmiennych: wertykal- ności strukturalnej, homogeniczności kulturowej, sto­pnia symetryczności w stosunkach międzynarodowych (centralność) i wagi ideologii umowy w samej kon­cepcji państwa.W tym wypadku każdy krok dalej zakłada rozpatry­wanie tych zmiennych łącznie, nie zaś każdej z osobna. Jest bowiem istotnie nadmiernym uproszczeniem zre­dukowanie problemu jedynie do homo- albo heterogeniczności danego państwa. Problemy będą odrębne w zależności od tego, jak będą się miały do siebie te cztery zmienne w empirycz­nej rzeczywistości. Jednakże, jakiekolwiek by były nasze hipotezy, każde państwo musi znaleźć rozwiąza­nie dwóch palących kwestii: komunikacji językowej oraz integracji. Przyjrzyjmy się pierwszej z nich.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)