KONCENTRACJA NA ZADANIACH

Koncentruje’ się również na konkretnych zadaniach. Koncepcja jest szczególnie popularna wśród specjalistów kierunku be- hawiorystycznego. Opierała się ona na założeniu, że jeśli organizacja nie podlega zmianom,’ to nie rozwija. się.. Organizacja funkcjonuje w otoczeniu, w którym jedynym stałym^ czynnikiem jest nieustanny proces zmian., Doskonalenie organizacji to w istocie zorgani­zowane wprowadzanie zmian w taki sposób, aby słu­żyły one zarówno ludziom,, jak i organizacji jako całości .Techniki stosowane w doskonaleniu organizacji wymagają zatrudniania obiektywnych ekspertów,; słu­żących pomocą w określaniu kierunków zmian i sposo­bów ich wprowadzania. Eksperci nie podejmują decyzji, lecz „pełnią” rolę przewodników, zwłaszcza w dziedzinie rozwiązywania problemów międzyludzkich, powstają­cych zwykle w sytuacji dokonywania jakichkolwiek zmian.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)