KONCENTRACJA UWAGI

Wydaje się rzeczy­wiście mało prawdopodobne istnienie jakiegoś społe­czeństwa objętego słabą opieką, na które wywierany jest słaby nacisk. Możliwe jest jednak połączenie zróż­nicowania i niskiego poziomu spożycia. Zdaje się, że coś takiego osiągnęli Chicago boys (ekonomiści genera­łów) w dyktaturach południowoamerykańskich. Na­zwijmy zatem tę politykę — „niebieską”.Uzupełniając tę gamę kolorów możemy jeszcze do­dać na koniec politykę „czarną” — fanatyczną, która ignoruje poprzednie zmienne w imię wyższych wartoś­ci (naród, religia — cokolwiek).Skierujmy naszą uwagę na trzy pierwsze polityki, w których — oprócz różnic — istnieją pewne podo­bieństwa między „czerwoną” a „żółtą”. Są to polityki, które podkreślają funkcję państwa, planują operacje ekonomiczne w kategoriach intensywnych obrotów ka­pitałem, atakują siebie nawzajem oraz naturę (zwłasz­cza w kwestiach dotyczących dóbr nie dających się odtworzyć).

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)