KONCEPCJA ORGANIZACJI MATRYCOWEJ

Koncepcja organizacji matrycowej powstała w od­powiedzi na sztywność tradycyjnych; struktur-organi- zacyjnych, a zwłaszcza organizacji funkcjonalnej. Naz­wa koncepcji nawiązuje do formy prezentacji schema­tów organizacyjnych w postaci matrycy, przygotowy­wanej dla poszczególnych „projektów. Koncepcja przewiduje powoływanie specjalnych’ grup’ odpowiedział- nych za realizację ściśle określonych projektów (zadań). Kierownik projektu otrzymuje niezbędne uprawnienia j jest odpowiedzialny za wyniki,,koszt i jakość.’ Grupa ^realizująca projekt składa się z ludzi wybranych z róż­nych komórek funkcjonalnych, oddanych’do dyspozy­cji kienownika projektu-tylko na czas jego realizacji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)