KONFLIKT SZKOLNICTWA

Konflikt dotyczący szkolnictwa lub sytuacji miesz­kaniowej jest jednak dużo słabszy. Zarówno na je­dnym, jak i na drugim polu nadmiar imigrantów spra­wia, że autochtoni porzucają szkołę albo dzielnicę. W wielu przypadkach proces ten przebiega następują­co: przybywają imigranci (będący w mniejszości), autochtoni odchodzą, a imigranci pozostają. Ci z kolei, przyjmując nowe kontyngenty zastępujące zmuszonych do ucieczki autochtonów, stają się większością w szko­le lub w dzielnicy. Co się tyczy szkoły, to proces taki jest niezależny od języka, w którym odbywa się na­uka. Jeśli naucza się wyłącznie w języku autochtonów, to nie ma problemu.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)