KONIECZNE KOMPROMISY

Dochodzenie do. koniecznych tutaj kompromisów/przebiega w obowiązujących w danym czasie ramach planowania i zarządzania gospodarką. Mówiąc o rzeczywistych celach większych syste­mów zakłada się, że podana tu propozycja typologii ce­lów. organizacji gospodarczej:może.być zastosowana do analizy , takich układów, jak resort/przemysł i gospo­darka narodowa. Jest oczywiste, że między celami wza­jemnie podporządkowanych systemów, jak ma to miejs­ce w naszej gospodarce, istnieją bardzo silne zależności.  Całościowe ich rozpoznanie, określenie kierunków, i siły ich oddziaływania byłoby istotnym krokiem na drodze rozwoju teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycz­nej i mogłoby ułatwić wszelkie poczynania w sferze doskonalenia systemu:planowania i zarządzania.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)