KONIECZNE WARUNKI

Wyłożeniach tych przyjęto trzy konieczne j warunki , skuteczności działań usprawniających, a mianowicie: “ ’ 1) zrozumienie przez kadry kierownicze usprawńianej organizacji gospodarczej istoty działań usprawniających w skali gospodarki narodowej i wewnątrz or­ganizacji oraz; zrozumienie – zależności wewnętrznych działań „usprawniających od działań w  skali całej gos­podarki; ezpośrednie   kierowanie działaniami’uspraw­niającymi przez naczelne kierownictwo usprawnianej organizacji gospodarczej oraz bezpośrednie zaangażowa­nie liniowej ; kadry, kierowniczej, w przygotowanie i wprowadzanie zmian; zapoznanie się ekspertów z rzeczywistymi pro- . blemami zarządzania przez odpowiednie badania empi­ryczne w. usprawnianej organizacji oraz ograniczenie ich udziału w działaniach usprawniających do pomocy, metodycznej i merytorycznej liniowej kadrze. kierow­niczej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)