KONIECZNOŚĆ DALSZYCH BADAŃ

Konieczne są tu dalsze badania nad rozpoznaniem rzeczywistego- kształtu uczestnika socjalistycznej organizacji przemysłowej, a zwłaszcza socjalistycznego kierownika, oraz nad określeniem jego obecnych i przyszłych ról.’Jednym z elementów wiązki systemowych celów w socjalizmie jest realizacja określonego ideału rozwo- jtr osobowości ludzi uczestniczących w organizacji gos­podarczej. Jak pisze A. K. koźmiński, ..w warunkach społeczeństwa socjalistycznego jest’ nim marksowski ideał człowieka wyzwolonego z alienacji”. Natomiast  w odniesieniu do kadry kierowniczej — jest to ideał so­cjalistycznego . kierownika o zasadniczo różnej, piż w przypadku kapitalistycznego menedżera, skali uznawa­nych .wartości-i orientacji-politycznej i społecznej . 

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)