KONSEKWENCJA STANU RZECZY

Konsekwencją takiego stanu rzec2,y jest możliwość „skatalonizowania” (catalanización) imigran­tów, jako że język i kultura są właściwościami naby­tymi. Natomiast dla niektórych nacjonalistów baskij­skich podstawowy problem stanowi różnicowanie, to zaś osiąga się tylko przez rasę. Różnicowanie przez język jest wtórne. Skutek tego to odrzucenie imigran­tów, którzy zagrażają rasie (język zostaje zachowany, ale rasa się zanieczyszcza). Podłoże klasowe obu na­cjonalizmów jest różne, ale nie pora teraz na zajmo­wanie się tą sprawą. Wystarczy powiedzieć, że zin­strumentowanie języka jako czynnika jedności zała­muje się po przejściu przez różne rzeczywistości społeczne. W każdym razie, oczywista jest owa funkcja unifikacyjna, czy to w tworzeniu, czy to w utrzymywaniu narodu albo grupy.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)