KOORDYNACJA CZYNNIKÓW

Czynności te powinny,być skoordynowane.W praktyce w doskonaleniu kadr kierowniczych udział biorą trzy grupy jednostek. .Grupę pierwszą tworzą jednostki nadrzędne, od­powiedzialne za .politykę kadrową, oraz organizacje-społeczno-polityczne uczestniczące w realizacji tej po­lityki. Na przykład, w. odniesieniu do naczelnych dyrek- ‚ torów wielkich organizacji gospodarczych będą to od­powiednie ministerstwa i właściwy wydział KC PZPR.  Jednostki grupy pierwszej bezpośrednio zajmują się weryfikacją i wymianą kadry kierowniczej. Do grupy drugiej wchodzą jednostki bezpośrednio prowadzące., badania sprawności funkcjonowania orga­nizacji gospodarczych (odpowiednie ministerstwa, jed­nostki kontrolne oraz instytucje naukowo-badawcze).Grupa trzecia składa się z jednostek realizują­cych szkolenie kadry., kierowniczej i rezerwy kadrowej.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)