KROK DALEJ W CZASIE

Jak już mówiłem, język może być potraktowany jako zmienna zależna lub niezależna. Pozostaje mi jeszcze dodać, że przyszłość może być analizowana ja­ko pożądana lub jako dająca się przewidzieć. Posłu­gując się zatem tymi dwiema kategoriami opracowa­łem materiał, który przedstawia S. K. Sonntag «, a w tabelce zamieszczonej poniżej znajdują się na­zwiska różnych autorów, którzy omawiają sprawę lin­gwistycznej przyszłości świata. Zacznijmy od prawej dolnej rubryki: przyszłości da­jącej się przewidzieć w przypadku języka potraktowa­nego jako zmienna zależna.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)