KWALIFIKACJE I OBIEKTYWIZM

Kwalifikacje i obiektywizm ekspertów są rów­nież wykorzystywane do stawiania diagnozy stanu or­ganizacji, formułowania strategii zmian oraz wyboru „konkretnych metod i technik wdrażania projektów.Podstawową techniką przygotowywania i wpro­wadzania zmian w ramach doskonalenia organizacji jest praca w grupach z udziałem ekspertów. Eksperci posłu­gują się różnorodnymi sposobami zbierania potrzebnych informacji przed i w trakcie dyskusji grupowych, wyzwalają bardziej otwarte dyskusje -problemowe, wskazują na powiązania oraz obmyślają konkretne dzia­łania praktyczne .

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)