LUDZKA ŚWIADOMOŚĆ

Ludzie ci byli bardziej świadomi nierówności kultu­rowych. Co innego jednak działo się z angielskojęzycz­ną peryferią: traktując jednakowo ludność francusko­języczną i angielskojęzyczną mniej byli do tego pro­cesu przekonani. Posiadali z kolei większą świadomość nierówności społecznych.Nie chcę się tu angażować w polemiki posługujące się terminami „religijnymi” (dobrzy i źli), które prze­szkadzają w rozpoznaniu warunków, w jakich można zaprogramować określoną politykę językową. Są to wa­runki rezygnacji albo gry o wszystko.Jeżeli „walczy” Prawda przeciwko Błędowi, trudno zdać sobie sprawę z tego, kto wygrywa, a kto przegry­wa, ilu jest wygrywających, a ilu przegrało, oraz do jakiej grupy społecznej każdy z nich należy. Jak bo­wiem zobaczymy, problemu nie ustanawia się w ka­tegoriach Historii (korzenie, znaki tożsamości, odro­dzenie narodowe) ani też w kategoriach określonej przeszłości (identyfikacja z agresorem, dawne krzyw­dy i zniewagi), ale w kategoriach społeczeństwa teraź­niejszego i przyszłego.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)