MATERIALNE ZAINTERESOWANIE

‚W socjalistycznych, organizacjach gospodarczych bodźce materialnego zainteresowania powinny być uzu­pełniane równie silnymi. bodźcami pozamaterialnymi, „nakierowanymi na inne sfery, osobowości, a nie tylko na chęć podwyższania zarobków. Ma to związek z ideo­logicznymi aspektami doskonalenia planowania i zarzą­dzania, o których mówiliśmy wcześniej. Trzeba pod­kreślić, że sprawie tej poświęca się wiele uwagi i podej­muje stosowne działania. Istotę problemu jasno określa wypowiedź J. Pińkowskiego. Stwierdza on, między in­nymi, że: „Wspólnie z instancjami terenowymi pracu­jemy nad udoskonaleniem kryteriów partyjnej oceny pracy jednostek inicjujących. W ocenie tej wydobywać musimy nie tylko prawidłowości kształtowania się wiel­kości i relacji ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)