MIĘDZY REGIONAMI

Jak widać, między jednym a drugim regionem nie­wielka jest różnica dotycząca użycia lokalnego języka w kręgu rodziny będącej w stale poprawiającej się sy­tuacji materialnej. Jednakże kataloński w Kraju Wa­lenckim związany jest bardziej z rodzinami ustabili­zowanymi, w Katalonii zaś — z rodzinami żyjącymi w pogarszających się warunkach. Przeprowadźmy teraz podobne porównanie w zależ­ności od poziomu kultury użytkowników danego języ­ka w kręgu rodziny.Pośród tych, którzy mówią po katalońsku w Kata­lonii, przeważa poziom podstawowy, natomiast w Kraju Walenckim — poziom minimalny. Poza tym Katalonia wyróżnia się odpowiednio większą liczbą użytkowników z wykształceniem wyższym. Tyle co do języków w ogóle. Problem jest jednak szerszy, jeśli zastanowić się nad koegzystencją użyt­kowników dwóch języków.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)