NA OBSZARZE JĘZYKA

Na obszarze języka imperium, na przykład angiel­skiego, nie ma wielkich różnic między polityką „czer­woną” a „żółtą”. Jednakże słabsza opieka i mniejsze ujednolicenie społeczne będą miały bardzo różne kon­sekwencje, kiedy zastosuje się je do przypadku pań­stwa. Bardziej prawdopodobne jest tutaj zarówno po­jawienie się języków pierwszych i drugich (zróżnico­wanie), jak i to, że wysiłki na rzecz mniejszości, o ile w ogóle będą, pozostaną w sferze słów. Polityka „żół­ta” z punktu widzenia regionu państwa będzie się cha­rakteryzować tym samym. Zachowany zostanie język imperium oraz częściowo język państwa na użytek elit. Peryferiom narzuci się ich własny język pod wa­runkiem, że wymiany językowe będą zawsze korzy­stne dla interesów elit.Polityka „zielona” jest w zasadzie antytezą poprzed­nich.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)