NAJPROSTSZE UJĘCIE

W najprostszym uję­ciu zarządzanie / przez ustalanie celów jest procesem składającym się z czterech etapów:-  Najwyższe kierownictwo ustala zadania dla or­ganizacji jako całości. .Następnie zadanią te przekazuje się kierownikom niższego szczebla. Formułowane, są one w-formie rezultatów a nie działań.. Zadania obejmują wszystkie istotne, obszary funkcjonowania organizacji.    Kierownicy otrzymujący, zadania . określają środki ich, realizacji. Zadania i środki realizacji są przedmiotem dyskusji z  najwyższym*. kierownictwem.’Wyjaśnia się wówczas istotę zadań i realizacji oraz uz­gadnia poglądy. Kierownicy , odpowiedzialni za poszcze­gólne zadania otrzymują również informację co do spo­sobu oceny realizacji.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)