NIEKORZYSTNE PROCESY

Centra te tworzą biuro­kraci, intelektualiści i kapitaliści potrzebni do kontro­lowania ustawodawstwa i administracji imperium Nie wiem, który język czy które języki są językami ofi­cjalnymi paktu północnoatlantyckiego, ale wyobrażam to sobie. Wystarczy, że zaczniemy używać nazwy NATO Jednak zachodzą także pewne niekorzystne procesy. Jeśli celem elit jest konwergencja, to peryferie dążą do dywergencji. I to nie tylko peryferie Peryferii w stosunku do peryferii Centrum, ale również peryferie Peryferii między sobą. Są to procesy niekorzystne tyl­ko częściowo, ponieważ powodują pojawienie się po­trzeby istnienia jakiegoś lingua franca służącego ko­munikacji językowej (obawiam się, że w tym znacze­niu dialog Północ—Południe toczyłby się również po angielsku, nawet między odpowiednimi peryferiami), a poza tym brak porozumienia między peryferiami znajdzie natychmiastowy oddźwięk w haśle strategii imperialnej: „dziel i rządź”.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)