NOWE BRANŻE

Na przykład, w gospodarce amerykańskiej do koń­ca lat pięćdziesiątych dominowały rozwój pionowy i roz­wój poziomy. W latach sześćdziesiątych jednak nastąpił szybki rozwój przez rozszerzanie produkcji na inne branże. Zaobserwowano tu dwa podstawowe jego kie­runki. W ramach pierwszego kierunku (rozwój koncentryćzny),organizacje gospodarcze opanowywały pro­dukcję ‘ nowych branż powiązanych z dotychczasową produkcją z punktu widzenia surowca,’technologii czy też kanałów dystrybucji.’ W ramach drugiego kierunku (rozwój wielobranżowy) organizacje podejmowały pro­dukcję branż całkowicie nie powiązanych z dotychcza­sową działalnością produkcyjną. W rezultacie tego dru­giego kierunku powstawały  wielkie zdywersyfikowane korporacje tzw. konglomeraty.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)