NOWOCZESNA ORGANIZACJA

Wymagają tego nowoczesna organi­zacja procesów gospodarczych i potrzeba wiązania nauki z produkcją. Wielkie organizacje gospodarcze mają możliwość racjonalnego organizowania całości cyklu działalności gospodarczej, obejmując techniczne przy­gotowanie produkcji,’ jej wytwarzanie w skomplikowa­nych więzach kooperacji i specjalizacji oraz zbyt. Wybór wielkich-organizacji gospodarczych jako podstawowych ogniw systemu zarządzania pokrywa się z ogólnoświatową. tendencją w tej dziedzinie.   Wystę­puje ona nie tylko w krajach socjalistycznych/ale rów­nież w większości krajów kapitalistycznych. Wydaje się jednak, że zbieżność ta ma raczej charakter ilościowy.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)