OBJECHAĆ ŚWIAT

Można w istocie objechać świat wokół, aby dostać się z Almusafes koło Walencji, gdzie znajduje się filia Forda, do Detroit — siedziby „firmy macierzystej”. Można go również przemierzać od Detroit do Almusa­fes. Kierunek jest nieważny, istotna jest sama droga, a jeszcze bardziej — struktura różnych dróg. Metafora chińskich szkatułek albo ruskich bab po­służy nam do zobrazowania owej struktury. Są to ta­kie szkatułki lub takie figurki, które kryją w środku mniejszą, ta z kolei następną i tak bez końca. Każda z nich jest jednością posiadającą własną logikę, odpo­wiednio autonomiczną, lecz powiązaną z jednością nad­rzędną, w której się sama zawiera oraz z jednością podrzędną, którą z kolei ona zawiera. Przypomnijmy sobie dyskusję na temat NATO w Parlamencie hiszpańskim. Organizacja ta rządzi się własną logiką, ale trzeba też wziąć pod uwagę, co dzie­je się w obrębie każdej z jednostek paktu czy jego zwolenników, a także na wyższych poziomach, takich jak sam pakt północnoatlantycki, sfera polaryzacji między Wschodem a Zachodem, stosunki Północ—Po­łudnie.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)