OBOWIĄZUJĄCE UNORMOWANIA

W wyniku wprowadzania ogólnie obowiązujących unormowań, dotyczących struktur wewnętrznych wiel­kich organizacji gospodarczych oraz zmian w planowa­niu i zarządzaniu gospodarką wykształciły się w prak­tyce różnorodne formy organizacyjne. Ich przemiany są przedmiotem studiów i badań prowadzonych przez wielu specjalistów. W- kontekście przyjętych tu roz­ważań ważne są-jednak nie szczegółowe rozwiązania, lecz zasadnicze cechy organizacji wewnętrznej najczęś­ciej występujące w praktyce wielkich organizacji gos­podarczych.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)