OCENA SYTUACJI

Imigranci mogli bowiem tak w du­chu ocenić sytuację, że odbierają jako naturalne to, że dobre miejsca pracy są „zazwyczaj” dla innych. Takie pogwałcenie strukturalne może wystąpić w okre­sach kryzysu ekonomicznego. Rzadkością stają się wtedy nie tylko dobre miejsca pracy, ale praca w ogó­le. Jest to widmo bezrobocia. Dochodzi wówczas do głosu polityka „repatriacji” imigrantów prowadzona w różny sposób: stosuje się prawo ad hoc (jak w przy­padku przeprowadzenia obciążonego ksenofobią refe­rendum szwajcarskiego) albo prawo odmowy (utrudnia się na przykład łączenie rodzin). Można to również przeprowadzić w inny sposób, na przykład za pomocą polityki dokuczliwych akcji pod hasłem: „jak im się nie podoba, to niech się wynoszą”. Gdyby tak było — mielibyśmy dodatkowe wytłumaczenie, dlaczego nie­które nacjonalizmy wykazują dziwną tendencję do od­radzania się w chwilach, gdy cykl ekonomiczny wkra­cza w fazę spadkową.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)