OCZYWISTY POWÓD RÓŻNICY

W ten sam sposób należy ją rozumieć w przy­padku każdego z wymienionych kolejno języków. Jak widać, galisyjski i baskijski są najbardziej związane z rodziną pod względem miejsca ich. naucze­nia się, walencki zaś — pod względem posługiwania się nim. Z drugiej strony uderza fakt, że dane z dru­giej kolumny (posługiwanie się językiem w rodzinie) są w każdym przypadku wyższe niż te z pierwszej (nauczenie się języka w rodzinie). Oczywistym powo­dem tej różnicy może być zmiana prestiżu tych języ­ków: parę lat temu uznane były za niegodne, by się ich w rodzinie uczyć, dziś używanie ich stało się nie­mal obowiązkowe. W takim układzie walencki i ma­jorkański znalazłyby się na jednym biegunie — za­chowały się w najlepszym stanie — podczas gdy galisyjski i baskijski na biegunie skrajnie przeciwnym, jako że „polepszenie się ich stanu” nie było tak wy­raźne.

Witaj na moim serwisie ! Jeśli szukasz strony dzięki której będziesz mógł rozwinąć swoje pasje to doskonale trafiłeś! Portal w całości poświęcony jest tematyce hobby! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)